Sättaren

Vi gör ditt original!

Vi lägger upp en layout för text och bilder, även scanning och retuschering av bilder och framtagning av enkla illustrationer.

Böcker, broschyrer, planscher … ja, allt som ska tryckas gör vi original till.
Roll-ups, reklamflaggor, flyers etc. etc.
Även enklare e-böcker